تبلیغات
قسمت اول : شناسائی ماده

 شرح فلز كادمیوم یا پودر آن:

این ماده به طور طبیعی در سولفید كادمیوم معدنی وجود دارد. این فرم ماده بسیار نادر است و بیشترین كادمیوم به وسیله استخراج از دیگر سنگهای معدنی شامل سرب ، مس ،روی بدست آمده است. سنگ معدن سولفید روی مهمترین منبع این ماده  می باشد، كه به وسیله تقطیر مستقیم یا پروسه الكترولیت بدست می آید. این ماده در آبكاری سایر فلزات ،سیستم ایمنی آتش ، باطریهای ذخیره كننده نیكل – كلسیم، سیمای انتقال دهنده قوی، تلویزیون های تابنده، رنگهای كه در لعاب سرامیك استفاده می شود. ماشینهای لعاب، پخت لعاب، فتو گرافی و لیتوگرافی ، یك سو كننده سلنیوم ، الكترود  استفاده شده در لامپهای گازی كادمیوم ، و سلولهای فتوالكتریك مانند ضد قارچها و پیل های استاندارد و ستون كه در كنترل راكتور ها استفاده می شود.

دیگر عناوین:CAS NO.7440-43-9 و كادمیوم كلوئیدی

اخطار: كادمیوم فلزی با سمیت بالاست ، علامتهای مسمیت ممكن است با گذشتن ساعات بسیار  نشان داده شود كه شامل ادم ریوی (مایع داخل ریه ها) مهلك است. همچنین اثرات مزمن آن شامل خطرات كلیوی می باشد و بسیاری از نمایندگان دولتها سرطان زایی این ماده را تشخیص داده اند.  پودر كادمیوم آتش زا می باشد و آتش قابل توجه و خطر انفجار را ایجاد می كند.

 

 قسمت دوم : حدود مواجهه شغلی

 

1992 OSHA PEL:            8 –hr TWA=5 μg/m³                                                                       

1992 OSHA SECAL:      TWA= 15 or 50 μg/m³                                                                       

1990 IDLH level:             50 μg/m³ 

 1993-94  ACGIH  TLVS  :      TWA:0.01mg/ m³  )total dust)- class A2 carcinogen     

                                                    TWA:0.02 mg/ m³  (قابل تنفس   )

  1991 DFG (Germany)MAK:(هیچ عددی محرز نگردید)       

  1992 NIUOSH  REL:  سرطان زا ،نگهداری در پایین ترین حد ممكن     

 

سمیت:

انسان، تنفسی،LC LO : mg/ m³    39 در 20 دقیقه ایجاد تغییرات قلبی ،تشكیل لخته خون در عروق و فشار تنفسی

موش ،خوراكی،:  LD50   mg/ m³    39 در 20 دقیقه جزئیاتی گزارش نشده است

 زنان  ، تنفسی ، LC LO : mg/ m³    39 در 20 دقیقه پیوسته ،برای سالیان ایجاد تومور ریه می نماید.

مردان، TCLO: μg/m³ 88  در طی 8سال ایجاد سمیت در كلیه و میزنای و همچنین پروتئین در ادرار  می نماید.

قسمت سوم: خواص فیزیكی

نقطه جوش:    F1409  یا     C765

نقطه ذوب:      F610  یا     C321

فشار گاز:mm Hg  095/0 در   F 6/609 یا     C9/320

شاخص انكسار: 13/1

وزن مولكولی: 4/112

غلظت: 642/8

حلالیت در آب: غیر قابل حل

حلالیت در سایر حلال ها :به سرعت در نیتریك حل می شود ،به آهستگی در هیدروكرورید حل می شود و همچنین در دیگر اسید ها . حالت جامد این ماده  در حلال نیتریك  قابلیت حل شدن دارد ولی  در حالت پودری در معرض  خطر واكنش انفجار می باشد.

شكل ظاهری و بو: نقره ای – سفید ،ته رنگ آبی ،درخشان، بی بو، فلز صاف كه به راحتی با چاقو بریده میشود و حالت پودری آن به رنگ  مایل خاكستری –سفید می باشد

قسمت چهارم: آتش و انفجار

نقطه شعله: گزارشی نشده است

 : LELگزارشی نشده است                         UEL: گزارشی نشد ه است

وسایل اطفاء حریق مناسب: حالت جامد آتش زا نمی باشد ولی در حالت پودری ریز تابنده می باشد(یك قانون وجود دارد كه پودر های كه ریزتر می باشند پنانسیل بیشتری برای انفجار دارند) بهترین وسیله اطفاء در این مورد دی اكسید كربن ، پودر شیمیایی خشك و شن می باشد

خطرات آتش های غیر معمول یا انفجار: پروسه های كه گرد و غبار كادمیوم تولید می كنند مانند بریدن، آسیاب كردن یا جوشكاری  احتمال یك انفجار جدی را در كنار منابع احتراق وجود دارد بنابراین باید از تولید توده گرد وغبار كادمیوم  جلوگیری كرد.

مقابله با آتش: آتش ممكن است تولید مواد سمی نمایید بنابراین پوشیدن  تجهیزات تنفسی  با حمایت كنند های كامل صورت در فشار ضروری یا فشار مثبت لازم می باشد.

 

قسمت پنجم : واكنش پذیری

 

استواری /  پلیمریزاسیون : كادمیوم به راحتی در مقابل رطوبت هوا سیاه می شود كه این تغییر رنگ اكسیداسیون كادمیوم

 می باشد. نوع فلزی كادمیوم در هوای خشك پایدار ولی حالت پودری آن آتش زا می باشد. فلز كادمیوم در دمای176 درجه فارنهایت یا 80 درجه سانتیگراد شكسته می شود.

تركیبات ناسازگار با  كادمیوم: شامل آمونیوم نیتریت ،هیدروزیك اسید، تروریم، روی، آمونیاك، سولفور، سلنیوم،  نیتریل فلوراید و عوامل اكسیداسیون می باشد .

 از تركیباتی كه باید دور نگهداشته شود: تولید گرد و غبار كادمیوم ،در معرض قرار گرفتن در مقابل منابع گرما و احتراق  و ارتباط با مواد ناسازگار(غیر قابل تركیب). تولید اكسید كادمیوم سمی می نماید.

 

قسمت ششم: خطرات بر روی سلامتی

 

سرطان زایی: بر طبق لیست موسساتی كه در ذیل بیان خواهد شد كادمیوم یك ماده سرطان ز ا می باشد.

IARC CLASS 2A   :ممكن است بر روی انسان  سرطان ز  باشد  

NTP CLASS 2   :     به طور معقول انتظار می رود كه سرطان ز ا باشد   

NIOSH CLASS X   : سرطان ز ا 

ACGIH   TLV-A2 :   مشكوك به سرطان زایی بر روی انسان  

EPA-BI  :احتمالا بر روی انسان سرطان ز ا می باشد    

DFG MAK –A2  :بی شك فقط بر روی حیوانات سرطان ز ا می باشد 

خلاصه از ریسكهای موجود: فیوم ها  و گرد غبارهای كه از طریق تنفس وارد می شوند معمولاً ایجاد اثرات حاد در طی 24 ساعت می نمایند.  این اثرات شامل سند روم شبه طب انفوانزا  مانند (طب فلزی )كه دارای علائمی مانند تب و لرز، درد عضلانی بخصوص در پشت و دست و پا می باشد  و چنانچه فرد بیشتر در معرض تماس قرار گیرد ادم ریوی(مایع در ریه) ایجاد می گردد كه ممكن است به مرگ ختم شود .و اگر شخص احیا گردد ممكن است در قربانی تغییرات در ریه مانند فیبروز ریه و تغییرات عروقی ایجاد گردد.

تماس طولانی با كادمیوم ایجاد خطراتی در كبد و كلیه می نماید(7 تا30 سال) كه اولین علائم اختلال در لوله ها وجود پروتین در ادرار می باشد( گلوگز در ادرار نیز دیده شده است) همچنین كاهش تراكم استخوان در افراد در معرض كادمیوم نیز دیده شده است.

اثرات مستقیم از در معرض قرار گرفتن مستقیم كادمیوم گزارش نگردیده است ولی بطور غیر مستقیم این ماده بروی تنظیم كننده های كلسیم و فسفر موجود در كلیه ها اثر دارند كه مواد مذكور بر قدرت و سلامتی استخوانها اثر می گذارند. مطالعات نشان می دهد كه همیشه بین آنمی(كاهش گلبولهای خون) و بالا رفتن سطح كادمیوم رابطه مستقیم وجود دارد. از سلنیوم و روی برای متوقف كردن مسمومیت با  كادمیوم استفاده می شود، بعنوان مثال پیوند سلنیوم و كادمیوم  از ورود كادمیوم از طریق بافتهای بدن جلوگیری می كنند و روی در مكان متابولیك مشابه با كادمیوم رقابت می كند.

بدترین اختلالات پزشكی در تماسهای دوره ای طولانی : كلیه ها ، خون ،اختلال تنفسی

اندامهای هدف: خون ،كلیه ها، كبد، سیستم های تنفسی

مسیر های ورودی ابتدای: استنشاق ،قورت دادن

اثرات حاد: استنشاق ممكن است ایجاد سوزش در چشمها ، بینی و گلو همچنین تهوع و استفراغ ،اسهال، قولنج شكمی ، گرفتگی قفسه سینه ، سرفه ، سردرد و ضعف گردد. ادم ریوی بعد از 24 ساعت تماس می تواند پیش رفت سریع داشته باشد و صدمات كلیوی ممكن بعد از تماس حاد رخ  دهد، ولی این اثرات بیشتر شبیه تماسهای مزمن می باشد.

اثرات مزمن: این اثرات ممكن  است با تاخیر بعد از گذشت چند سال بعد از آخرین تماس ایجاد می گردد. كه شامل سوراخ شدن تیغه بینی ، كاهش حس بویایی ،برونشیت حاد، نفخ ، بی اشتهایی ، بی خوابی ، افسردگی ، آنمی ، زردی ، خطرات كلیوی ، دمونیزریشن استخوان ، فیبروز ریوی ، سرطان در تنفس طولانی

كمكهای اولیه:

چشمها: به مصدوم اجازه ندهید چشمهای خود را بمالد و یا محكم ببندد. پلاكها را باز و بالا نگهدارید و آب را فوراً و با شتاب  و به مقدار زیاد وارد چشم نمایید . و مصدوم را سریعاً به اورژانس برسانید.

پوست: به سرعت لباسهای آلوده را خارج نماید ،و موضع در معرض را با آب و صابون بشوید.

دستگاه تنفسی: مصدوم را به هوای آزاد منتقل نمایید ،و در صورت لزوم از تنفس مصنوعی استفاده  شود.

دستگاه گوارشی: هرگز به شخصی كه در حالت غش و تشنج می باشد هیچ چیز نخورانید. سعی كنید 1 یا 2 لیوان آب به مصدوم هوشیار به خورانید ،و هرگز شخص را وادار به استفراغ ننمایید .

دستوراتی برای پزشك: باید میكورگلوبین مدفوع كمتر از g/gμ 200 باشد

 

 

قسمت هفتم: محافظت های مخصوص

 

عینك ایمنی: استفاده از عینكهای ایمنی ((Goggle یا ایمنی در مقابل مواد شیمیایی توصیه می شود (آیین نامه 29CFR1910.133OSHA)

ماسك: در زمانی كه لازم باشد و یا پوشانده كل صورت توصیه می شود

سایر موارد: جهت جلوگیری از تماس پوستی پوشیدن دستكش ، چكمه ، پیش بند ، و دستكش بلند در زمان مواجهه با گرد و غبار كادمیوم توصیه می شود

تهویه: یك سیستم تهویه عمومی جهت پایین نگهداشتن از حد استاندارد توصیه می شود  ( ³m g/μ   5/2)