تبلیغات
بهداشت حرفه ای (occupational health ) - شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی

امروز:

شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی

» نوع مطلب : ایمنی در صنعت ،

 (Chemical Abstracts Service ) Registry  Number

نامهای دیگر :

1.CAS   NUMBER

2.CAS RNs

3.CAS#s

 

 

مقدمه :

CAS.NUMBER یک شماره یا کد است که حداکثر از 10 رقم تشکیل شده است این اعداد توسط پاره خط هایی به سه قسمت تقسیم می شود . عددد اول از سمت راست یک عدد تک زقمی است که به آن (check digit) یا رقم کنترل میگویند .

این روش کد گزاری توسط انجمن شیمی آمریکا (A.C.K) به عنوان روش استاندارد جهت تشخیص و تعیین هرنوع ماده ی شیمیایی که در سطح بین المللی شناخته شده است طراحی شده است .

هدف کلی از ایجاد چنین سرویسی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مناسب جهت تحقیق و جست و جو درباره ی مواد شیمیایی مختلف بود .

نحوه ی محاسبه ی رقم کنترل :

به ترتیب  اعداد را از سمت راست به اعداد 1 و 2 و 3 و ... ضرب کرده و حاصل جمع را بدست آورده و عدد یکان حاصل جمع به عنوان رقم کنترل در نظرگرفته می شود .

شماره ی ثبت سرویس تجزیه شیمیایی :

 • شماره های ثبت تجزیه ی شیمیایی مواد تنها روش شناسایی عددی یا کدی هستند که برای شناسایی عناصر شیمیایی ترکیبات مختلف ، پلیمرها ، انواع مواد بصورت مخلوط و ...
 • CAS NUMBER بهترین و معتبرترین مجموعه جهت ارائه اطلاعات در مورد مواد شیمیایی هستند  که تا به حال نزدیک به 50 ملیون ماده ی ارگانیک و غیر ارگانیک را سرویس دهی کرده است .
 • این سرویس کار خود را از سال 1957 یعنی 52 سال پیش شروع کرده است و تا به حالا ادامه داده است .

ویژگی های سرویس :

 1. تنها روش تشخیصی به روش عددی هستند .
 2. هر کد برای یک ماده خاصی طراحی شده است و مخصوص آن ماده است .
 3. این کدها هیچ معنا و مفهوم شیمیایی ندارند .
 4. کدهای این سرویس مانند کدملی یا شماره شابک کتابها مخصوص وتن هستند و هیچ دوماده ای نیست که دارای C.N مشترک باشند .

CAS.NUMBER شامل مواد زیل میباشد :

 1. ترکیبات ارگانیک و غیر اگرانیک
 2. فلزات
 3. مواد معدنی
 4. انواع عناصر
 5. ایزوتوپها
 6. ذرات هسته ای
 7. پروتئین و نوکلیک اسید
 8. پلیمرها                                                                      

                                                                        گردآورنده : آقای عظامی


نوشته شده در : 1388/10/15  توسط : نویسندگان افتخاری .    --() .

برچسب ها: کدهای ایمنی ،